Vad är Konverteringsoptimering – del 1

by Mikael Uusitalo on 03/03/2011

När man surfar runt på många webbplatser, mer specifikt sådana där det finns någon typ av affär som underliggande huvudsyfte, det kan vara e-butiker, hantverkare eller andra typer av tjänsteföretag så slås man ofta av hur ofta dessa misslyckas med det egna målet och även besökarnas mål. Att generera affärer och genomföra något typ av aktivitet.

Hög bounce-rate och lågt antal genomförda mål, om dessa ens existerar och kunder som lämnar fyllda kundkorgar är bara några av problemen som följer. Och resultaten är tydliga, färre prospekt för tjänsteföretagen och lägre försäljning för butikerna.

Lägre intäkter helt enkelt.

I en serie om två inlägg så tänkte jag därför tittare närmare på CRO, Conversion Rate Optimization eller konverteringsoptimering som det heter på svenska. Först tittar vi på fenomenet i sig och sedan så tittar vi på hur man kan börja att utveckla en strategi för konverteringsoptimering.

Denna företeelse är relativt ny i Sverige och har länge inte varit en speciellt vanligt i företag utöver möjligtvis de absolut största. Nu är dock möjligheterna och verktygen för även de minsta aktörerna som sådana så enkla och så tillgängliga att det inte finns någon ursäkt för att inte arbeta med det.

Google Optimizer – Gratis A/B Testning

Hantera problemen med din webbplats

Konverteringsoptimering är den vetenskap och därtill planering, testning och implementering medför ett ökat antal prospekt eller fler genomförda köp.

Genom medveten planering så går det att utveckla hypoteser och de variationer som krävs som krävs för att komma tillrätta med de problem som webbplatsen uppvisar.

Man kan därefter genom testning och implementering försäkra sig om att dessa problemområden faktiskt är relevanta och på något sätt påverkar webbplatsen resultat, positivt eller negativ.

Varför är webbplatser så dålig på att nå affärsmålen

Många webbyråer, kreatörer, projektledare och utvecklare som saknar helt enkelt den kunskap som krävs för att genomföra projekt där affären ligger i fokus. Ofta är det även så att webbyråer i stor utsträckning fokuserar på design och estetiska avseenden och inte affärsmålet.

För att optimera konverteringar så krävs en en utvecklingsgrupp där bland annat design, estetik, utveckling, copy och test sammanfogas och korsbefruktas och arbetar för att nå samma affärsmål.

Varför uppfylls inte affärsmålen

Varför affärsmålen med webbplatsen inte uppfylls kan vara många. Men flera anledningar är mer förekommande än andra.

Kreativ ledning

I många fall när man väljer att utveckla en hemsida så ligger fokus på design och estetik och inte affären. Om målet är att generera affärsprospekt så skall hemsidan inte bedömas efter hur häftig, cool eller engagerande den är, utan just hur många affärsprospekt som genereras. Allt annat är sekundärt. Hemsidan skall hjälpa dess besökare, inget annat.

Personliga åsikter

Människan har ofta förutfattade meningar och personliga åsikter om hur saker skall genomföras, inklusive hur en hemsida skall se ut och uträtta. För att nå hög konverteringsgrad så måste alla antagande och åsikter ständigt utvärderas och testat för att på statistisk väg säkerställa att dessa är korrekta.

Usability kontra konverteringsoptimering

Usability och testning som sådan av detta medför endast kvalitativ respons från användarna. Där usability-principer används (och många gånger är de rätt väg att gå) så skall dessa hypoteser testas för att statistiskt verifiera att förändringarna verkligen medför högre resultat för det utsatta affärsmålet. Om det innebär att man man frångår usability-principer för att nå affärsmålen så må så vara.

Erfarenhet

Som vi talade om tidigare så kräver hög optimeringsgrad ett en antal människor med vitt skilda kunskaper. Många webbyråer och även företag besitter inte denna breda kunskap. Om de gör det så är den spridd i organisationen och erfarenhet saknas för att sammanföra dessa kring ett optimeringsprojekt.

Medvetenhet

Bara för att man saknar ett komplett team för att genomföra optimeringsprojekt för att nå högre konverteringsgrad så betyder inte detta att man kan tjuvstarta arbetet med optimering om man så vill.

Problemet är att många organisationer och företag idag inte är medvetna om att företeelsen ens finns, att det finns billiga och gratis verktyg tillgängliga och att det ibland kan räcka med små och självklara förändringar för att nå gott resultat.

Frågan är – jobbar du med konverteringsoptimering?

I nästa inlägg i denna serie så tittar vi lite närmare på hur du som är intresserad av att börja konverteringsoptimera kan utveckla en grundplåt, en strategi för hur du kan nå bättre resultat.

2 kommentarer

[...] Vad är Konverteringsoptimering – del 2 [...]

by Vad är Konverteringsoptimering – del 2 | Mikael Uusitalo on 03/10/2011 at 11:35 pm. Reply #

[...] du har läst del 1 och 2 i min introduktion till konverteringsoptimering så har du också märkt att jag i analysen- [...]

by 5 verktyg för konverteringsoptimering | Mikael Uusitalo on 03/10/2011 at 11:37 pm. Reply #

Lämna din kommentar

Obligatorisk.

Obligatorisk. Publiceras ej.

Om du har en.