Vad är Konverteringsoptimering – del 2

av Mikael Uusitalo den 05/03/2011

I del 1 av denna serie om konverteringsoptimering så talade jag om vad konverteringsoptimering är för något och varför det är ett så stort antal hemsidor som underpresterar när det kommer till att uppnå utsatta affärsmål.

I denna del 2 så kommer jag presentera ett antal punkter och en enklare guide för hur man som litet eller mellanstort företag (stort också för den del) med en större mängd trafik kan börja med arbetet med att utveckla en långsiktigt strategi och en grund för att aktivt arbeta med konverteringsoptimering.

“It gives me great pleasure indeed to see the stubbornness of an incorrigible nonconformist warmly acclaimed” – Albert Einstein

Är det värt det

Att arbeta med konverteringsoptimering kräver långsiktigt arbete, engagemang och envishet. Det här betyder att konverteringsoptimeringen kanske inte är något för alla i alla lägen om man inte kan avsätta den tid och den kostnad som följer med ett konverteringsprojekt.

För att påbörja arbetet med konverteringsoptimering så krävs, från början, endast ett fåtal parametrar för att beräkna eventuell vinst och önskad ROI på investeringen för ett berättiga ett optimeringsprojekt. Vi behöver nuvarande mängd trafik till webbplatsen, nuvarande konverteringsgrad och nuvarande medelvärde för genomfört mål.

Ett förenklat exempel

En webbutik säljer snöslungor online. De har i dagsläget 1000 besökare i månade till sin webbplats. Idag så säljer man en snöslunga 1% av besökarna. Ett medelvärde för en order är 4000kr. All trafik är organisk och man har således inga andra annonseringskostnader.

Vi räknar lite.

1% konverteringsgrad på 1000 besökare motsvarar 10 försäljningar i månaden. 120 per år. Total försäljning uppgår således till 480 000 kr (120*4000).

Webbutiken bestämmer sig för att optimera sin sida. Efter en första runda optimering så noterar butiken en konverteringsgrad på hela 1.30%

1.3% konverteringsgrad på 1000 besökare motsvarar 13 försäljningar i månaden eller 156 per år. Total försäljning uppgår till 624 000 kr.

Med hjälp av konverteringsoptimering så ökade företaget sin årliga försäljning med 30% (480 000kr/624 000kr).

Formulera en plan

När vi nu har det svart på vitt att det skulle löna sig att investera i konverteringsoptimering så kan fortsatt fortsätta med att formulera en plan för hur vi skall gå vidare i arbetet.

Etablera ett affärsmål

Ett av de absolut viktigaste man måste göra innan man fortsätter med att planera optimeringsarbetet är att etablera ett mål för vad man vill att en besökare till webbplatsen skall genomföra. Normalt så kan detta mål knytas direkt till den affärsidé som företaget har och vad som krävs för att genomföra denna.

Om man så önskar så kan man ha flera mål, sekundära sådana, men det är viktigt att prioritera det mål som generera högsta värden för företaget och endast ett mål per sida på webbplatsen.

I en webbutik så vill jag exempelvis avsluta ett så stort antal orders och till ett så högt värde som möjligt.

Analysera säljkanalen (webbplatsen)

Nästa punk efter att vi etablerat ett mål är att analysera hur besökare till webbplatsen flödar på hemsidan och hur de idag når och avslutar de affärsmål som finns.

Hitta de områden på hemsidan där dina besökare väljer att lämna säljkanalen? Var lämnar de säljkanal? Hur lämnar de säljkanalen.

Utveckla en åtgärdsplan

Det är i detta skede av planeringen som vi skall bilda oss en hypotes över vad det är som inte fungerar med webbplatsen. För att etablera en hypotes så, precis som vi talade om i del 1 viktigt att all kompetens på alla berörda områden, såsom copy, UI, besöksanalys, utveckling och design samarbetar.

Det är nu som vi bygger upp den modell som vi skall testa och jämföra med utgångsläget vi har.

Ställ dig frågan – vad hindrar mina besökare från att uppnå de mål som jag och de har när de besöker hemsidan?

Test och testa lite mer

När hypotesen är färdigställd och det finns en modell klar baserad på alla antagande som samlats in från alla parter i projektet så är nästa steg testning, kontinuerligt och fortgående sådan. Att A/B-testa en gång är inte nog. Det måste göras gång på gång och strukturerat för att ge bästa resultat.

Undvika fallgropar

Använd rätt verktyg – att testa utan verktyg ger aldrig bra resultat. Använda verktyg som återger data, korrekt sådan.

Testa fel saker – testar du verkligen rätt sidor och rätt element? En väl genomförd analys av säljkanalen och en väl strukturerade åtgärdsplan medför att du testar rätt saker från början och inte ödslar tid på fel saker.

Med medgång kommer motgång – Konverteringsoptimering kan lika gärna betyda 10 misslyckade test som lyckade sådana trots väl genomförd planering. Det är därför det är extra viktigt att vara väl förberedd och och säker på att man testar och optimerar rätt saker.

Att inte titta utifrån och in – konverteringsarbete kräver att den som arbetar med exempelvis en webbplatsen måste lägga egen prestige åt sidan och titta på en webbplats med en besökare ögon och i många fall göra sig av med element som kanske ligger en väldigt nära. En extern partner är således att rekommendera om det är möjligt.

Det finns ingen universallösning – Många talar om universallösningar som kommer fungera på din just din webbplats. Många gånger så kan fallet vara så, men det kräver testning. Utan testning så finns det ingen universallösning som fungerar.

Avslutning

Som ni kanske märker så är konverteringsoptimering inte alltid så lätt som man kan tro. Vi har bara gnuggat på ytan och det finns mycket mer att lära. Utöver  det så krävs hårt arbete för att nå resultat och framför allt så krävs det tid. Men som vårat lilla räkneexempel visade så finns det pengar att tjäna varför det i mitt tycke bör vara något som står högt upp på den som vill få ut mesta möjliga värde från sina besökare i alla lägen.

Högre produktivitet med URLOpener

av Mikael Uusitalo den 04/03/2011

För alla som arbetar med SEO och specifikt länkbygge så kan det många gånger vara jobbigt gå igenom sina arkiv med länkar för alla de olika platser där man kan bygga länkar. Jag själv sparar dem i Excel-dokument för att enkelt kunna arkivera dem. När man väl vill bygga länkar så vill, i alla fall jag, kunna öppna en stor mängd av dessa snabbt och i flera tabs i Firefox för att beta av dem en efter en.

Här kommer URLOpener in i bilden. Allt jag behöver gör behöver är att kopiera 20, 30 adresser från mitt dokument i inmatningsfältet, klicka på Submit, verifiera länkarna och klicka på Open så öppnas alla samtidigt. Smidigt och enkelt!

URLOpener

Vad är Konverteringsoptimering – del 1

av Mikael Uusitalo den 03/03/2011

När man surfar runt på många webbplatser, mer specifikt sådana där det finns någon typ av affär som underliggande huvudsyfte, det kan vara e-butiker, hantverkare eller andra typer av tjänsteföretag så slås man ofta av hur ofta dessa misslyckas med det egna målet och även besökarnas mål. Att generera affärer och genomföra något typ av aktivitet.

Hög bounce-rate och lågt antal genomförda mål, om dessa ens existerar och kunder som lämnar fyllda kundkorgar är bara några av problemen som följer. Och resultaten är tydliga, färre prospekt för tjänsteföretagen och lägre försäljning för butikerna.

Lägre intäkter helt enkelt.

I en serie om två inlägg så tänkte jag därför tittare närmare på CRO, Conversion Rate Optimization eller konverteringsoptimering som det heter på svenska. Först tittar vi på fenomenet i sig och sedan så tittar vi på hur man kan börja att utveckla en strategi för konverteringsoptimering.

Denna företeelse är relativt ny i Sverige och har länge inte varit en speciellt vanligt i företag utöver möjligtvis de absolut största. Nu är dock möjligheterna och verktygen för även de minsta aktörerna som sådana så enkla och så tillgängliga att det inte finns någon ursäkt för att inte arbeta med det.

Google Optimizer – Gratis A/B Testning

Hantera problemen med din webbplats

Konverteringsoptimering är den vetenskap och därtill planering, testning och implementering medför ett ökat antal prospekt eller fler genomförda köp.

Genom medveten planering så går det att utveckla hypoteser och de variationer som krävs som krävs för att komma tillrätta med de problem som webbplatsen uppvisar.

Man kan därefter genom testning och implementering försäkra sig om att dessa problemområden faktiskt är relevanta och på något sätt påverkar webbplatsen resultat, positivt eller negativ.

Varför är webbplatser så dålig på att nå affärsmålen

Många webbyråer, kreatörer, projektledare och utvecklare som saknar helt enkelt den kunskap som krävs för att genomföra projekt där affären ligger i fokus. Ofta är det även så att webbyråer i stor utsträckning fokuserar på design och estetiska avseenden och inte affärsmålet.

För att optimera konverteringar så krävs en en utvecklingsgrupp där bland annat design, estetik, utveckling, copy och test sammanfogas och korsbefruktas och arbetar för att nå samma affärsmål.

Varför uppfylls inte affärsmålen

Varför affärsmålen med webbplatsen inte uppfylls kan vara många. Men flera anledningar är mer förekommande än andra.

Kreativ ledning

I många fall när man väljer att utveckla en hemsida så ligger fokus på design och estetik och inte affären. Om målet är att generera affärsprospekt så skall hemsidan inte bedömas efter hur häftig, cool eller engagerande den är, utan just hur många affärsprospekt som genereras. Allt annat är sekundärt. Hemsidan skall hjälpa dess besökare, inget annat.

Personliga åsikter

Människan har ofta förutfattade meningar och personliga åsikter om hur saker skall genomföras, inklusive hur en hemsida skall se ut och uträtta. För att nå hög konverteringsgrad så måste alla antagande och åsikter ständigt utvärderas och testat för att på statistisk väg säkerställa att dessa är korrekta.

Usability kontra konverteringsoptimering

Usability och testning som sådan av detta medför endast kvalitativ respons från användarna. Där usability-principer används (och många gånger är de rätt väg att gå) så skall dessa hypoteser testas för att statistiskt verifiera att förändringarna verkligen medför högre resultat för det utsatta affärsmålet. Om det innebär att man man frångår usability-principer för att nå affärsmålen så må så vara.

Erfarenhet

Som vi talade om tidigare så kräver hög optimeringsgrad ett en antal människor med vitt skilda kunskaper. Många webbyråer och även företag besitter inte denna breda kunskap. Om de gör det så är den spridd i organisationen och erfarenhet saknas för att sammanföra dessa kring ett optimeringsprojekt.

Medvetenhet

Bara för att man saknar ett komplett team för att genomföra optimeringsprojekt för att nå högre konverteringsgrad så betyder inte detta att man kan tjuvstarta arbetet med optimering om man så vill.

Problemet är att många organisationer och företag idag inte är medvetna om att företeelsen ens finns, att det finns billiga och gratis verktyg tillgängliga och att det ibland kan räcka med små och självklara förändringar för att nå gott resultat.

Frågan är – jobbar du med konverteringsoptimering?

I nästa inlägg i denna serie så tittar vi lite närmare på hur du som är intresserad av att börja konverteringsoptimera kan utveckla en grundplåt, en strategi för hur du kan nå bättre resultat.

Mer från vardagen

av Mikael Uusitalo den 02/02/2011

Om ni undrar vad jag gör på vardagarna så illustrerar Jonas det ganska så bra med nedan bild.

Splogs be gone – eller?

av Mikael Uusitalo den 29/01/2011

Med anledning av att Matt Cutts de senaste dagarna har bloggat om och varit aktiv i SEO-världen och diskuterat det allt större problemet med auto-genererade bloggar och hemsidor, så kallade content farms så vill jag  visa er något roligt som jag upptäckte när jag följt den här historien.

För någon vecka sedan klargjorde Matt Cutts alltså att de inom en snar framtid kommer att uppdatera sökresultaten för att komma till freds med problemen.

Bara någon vecka senare kom denna uppdatering. Matt beskriver:

This was a pretty targeted launch: slightly over 2% of queries change in some way, but less than half a percent of search results change enough that someone might really notice. The net effect is that searchers are more likely to see the sites that wrote the original content rather than a site that scraped or copied the original site’s content.

Nu till det roliga. Förutom att behöva rensa i sökresultaten så tycks de ha problem på sin egna bakgård också.

Ta en titt nedan. Skärmbilden är från den första länken till den bloggpost jag hänvisade till i detta inlägg.

Tolfte sidan som länkar till posten, “Algorithm change launched | SEO MetaBlog” i fråga leder hit. Meta är i detta fallet mycket passande i namnet, då det enda den sidan gör är att hämta hem, översätta (automatiskt förmodligen) ett utdrag och länka, nofollow, till ursprunget. Ni kan se för er själv om ni avlägger ett besök.

Nu vet jag inte hur väl just denna sida rankar i sökresultaten, men går det att anta att Google har större problem med denna typ av verksamhet än vad de ger sken av? Så sent som igår rapporterade SeoMoz om spammets framfart.

Motfrågan blir således – Hur svårt har Google att hantera detta problem och vad kan de göra åt saken? Är den spam-rapporteringsfunktion som planeras i Chrome rätt väg att gå exempelvis?

En bild från berget

av Mikael Uusitalo den 26/01/2011

En bild från berget tagen av Anna Lengstrand.

Tailbonk - Photo: Anna Lengstrand

Foton från vardagen

av Mikael Uusitalo den 12/01/2011

Nedan är ett antal kort från vardagen här i Whistler. Just dessa är tagna under en promenad till mataffären. Tyvärr inte det roligaste vädret, men bättre skall vara på väg!

43 nya länkkataloger

av Mikael Uusitalo den 11/01/2011

För er som hade nytta av min tidigare post om med 82 länkkataloger så kommer här ett till inlägg med 43 ytterligare länkkataloger. Kommentarer om länkkatalogens vara eller icke vara undanbedes. 123 möjliga länkar totalt är alltid 123 länkar. Sen får ni själv avgöra om ni vill använda dem och om de är värda mödan.

Slit dem med hälsan!

URLPR
http://www.uppslaget.se/5
http://www.snabblankar.se/5
http://hittabutik.se4
http://www.grejjer.com/4
http://infoo.se/4
http://www.100.nu/4
http://www.ordlista.se/4
http://www.sokmotor.biz/4
http://www.ehandelshowcase.se/4
http://www.lankcentralen.se/4
http://gulnet.se/4
http://www.swebay.com/3
http://www.se.lankar.net/ 3
http://www.svenskalinks.se/3
http://www.auktionline.se/3
http://www.lankar.se/3
http://www.spaceboys.com/submit.php 2
http://www.butiklankar.se/2
http://ebutik24.se/2
http://www.pakorum.se/2
http://www.linkwalk.tk2
http://www.webbfavoriter.se/ 2
http://www.ponting.de/2
http://www.webbsajter.se/2
http://www.kataloglistan.com/1
http://www.katalogtoppen.se/1
http://www.slagsidan.se/1
http://www.kvalitetssidor.se/1
http://www.toppensidor.dk/1
http://www.toppstart.dk/1
http://www.linkmania.dk/ 1
http://www.linkcube.be/1
http://www.feedalink.de/0
http://linkcom.se0
http://www.bergholtz.se/0
http://datorfel.se/0
http://www.lankguiden.se/0
http://www.webbfynd.se/0
http://www.addurl.slagsidan.seN/A
http://www.allalankar.dk/N/A
http://www.axakatalog.linkcab.se/N/A
http://www.lankpunkten.be/N/A
http://www.warp.ottsjo.nu/N/A

Utsikten från mitt kontor

av Mikael Uusitalo den 09/01/2011

Tänkte att jag skulle slänga upp en bild på utsikten från mitt kontor idag. 10 minuter promenad till backen och den totala friheten.

För er som åker puder så kan jag meddela att vi 2 dagar i rad har njutit av 30, 40 cm av äkta Kanadensiskt champagnepuder. Idag gäller arbete. Länkbygge står på schema.

2011 och framåt

av Mikael Uusitalo den 02/01/2011

Då sitter man här i Whistler. Äntligen finns det tid att begrunda tiden som varit och sia om framtiden, 2011.

Som några av er kanske vet så har jag nyligen lämnat den trygga famnen som en anställning ger och besämt mig att 1, konsultat på egen hand samt 2, utveckla mina egna projekt, med fokus på det sistnämnda alternativet. En bisyssla skall även vara att utveckla denna blog till något mer än det skal den är idag. Dags att hålla det där löftet till Andreas Bard.

Men vad är då meningen med att flyga över Atlanten och till Whistler? Tanken är att resan skall bli ett startskottet för min resa som konsult och egen företagare.

En stor passion är snowboardåkning och jag tror att balans i livet är viktigt för uppnå sina mål. Jag tror att befinna mig på en ort där jag vet det finns förstklassig åkning samtidigt som jag har tiden att koncentrera mig på vad jag skall göra kommer göra underverk för min fortsatta utveckling.

Det egna konsultandet kommer främst innebära att jag kommer arbeta med SEO åt ett antal kunder. Totalt kanske vi talar om cirka 60, 70 timmar i månaden. Det är således ingen större inkomstbringande verksamhet utan snarare ett stöd.

Så vilka är då mina egna projekt? Planen för året är att jag skall utveckla den del av min park av domäner som jag tror har störst potential. Totalt talar vi om ett 30-tal domäner i ett varierande antal nischer.

Varför just det antalet? Jag har kommit till den insikten att jag hellre satsar helhjärtat på ett mindre antal sidor som jag anser ha stor potential än att släppa ut ett stort antal små, intetsägande sidor med minimal potential att utvecklas. Om det är rätt väg att gå får tiden utvisa.

15 av dessa får anses vara renodlade affiliate-domäner där fokus mer eller mindre kommer vara att fortsätta utveckla innehåll för sidorna och förmå dem att ranka högt. Relativt standardiserad affiliate-verksamhet med andra ord. I tillägg så kommer jag fortsatt att använda AdSense. Jag tror på kvalitativt innehåll vilket gör att mina sidor skall tåla en granskning från Google. Målet är att samtliga skall tjäna minst 2000 kr i månaden vi årets slut.

Två av domänerna är domäner som jag ämnar ta fram och utveckla produkter för. Vi talar om e-böcker av någon slag. Hur de skall se ut i dagsläget ligger ligger fortfarande på ritbordet. Förhoppningsvis så kommer jag hitta en partner för detta då det är ett relativt omfattande projekt. Intäktsmässigt finns det inga mål för dessa. Jag får återkomma i ett senare inlägg med utvecklingen får dessa.

De resterande domänerna är liknande Flyttstäd Stockholm. Det vill säga lokala tjänster som skall underlätta för konsumenten. Fokus kommer ligga på dessa tjänster då jag tycker att de uppfyller ett tomrum produktmässigt men även för att jag tycker det är roligare att arbeta med riktiga tjänster som tillför något. Totalt handlar det om ett 13 domäner. Alla kommer ha samma form och funktion med förändringar i färg för att skapa ett nätverk och ett “varumärke” kring dessa. Mycket som Ted gjort kring sina kart-sidor. Vid årets slut vill jag generera minst 20 leads i månaden på respektive sida. Hur mycket man kommer kunna tjäna låter jag vara osagt. Men 100kr per lead hoppas jag vara ett riktmärke med min tilltänkta intäcktsmodell.

Itillägg till det så lovar jag mig själv att inte heller köpa fler domäner om det inte finns potential för att relativt enkelt nå 5 siffriga belopp i intäcker.

Sammanfattningsvis så har kan man väl säga att jag har en hel del att stå i. Förhoppninsvis så kommer dessa 4 månader ge mig tiden som krävs för att komma på banan. Jag tror inte att man skall oroa sig så mycket, det är bara att köra. Når jag bara halvvägs så kommer jag vara minst lika nöjd.

Jag avslutar med ett latinsk citat som ofta följer mig.

Sine labore nihil – Inget utan arbete